LSP

Toestemming Landelijk Schakel Punt ( LSP ) 

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens met uw expliciete toestemming delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Wilt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?
Ga dan naar de website www.ikgeeftoestemming.nl u kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Voorlichtingsfolder%20Volgjezorg_print_15.pdf

Tijdelijk inzage tijdens Coronacrisis in uw medische gegevens bij de huisartsenpost en SEH als u geen keuze heeft doorgegeven

https://www.volgjezorg.nl/corona-opt/veelgestelde-vragen-over-de-corona-opt

Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om de huisartsenpraktijken te ondersteunen. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van de eigen huisarts, kunnen mensen sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van de huisarts kunnen raadplegen.

Normale situatie
In de normale situatie kan  de huisartsenpost alleen een samenvatting van jouw medische gegevens van de huisarts raadplegen en alleen als u hiervoor toestemming ('opt-in') hebt gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

Tijdelijke oplossing
Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als je geen keuze hebt gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

https://www.volgjezorg.nl/corona-opt/veelgestelde-vragen-over-de-corona-opt

Uw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen:
Optie 1: Zeg het tegen uw huisarts en apotheken
Optie 2: Gebruikt u ingevuld toestemmingsformulier
Optie 3: Regel het online op Volgjezorg*