Gedragsregels

 Gedragsregels binnen onze praktijk

 

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen.

Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en géén overlast te veroorzaken voor andere patiënten.

 • Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk bezoekt voor een consult.
 • De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:
 • Wij helpen u zo snel mogelijk;
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet;
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en worden                                  aanvullende afspraken met u gemaakt. Indien uw gedrag niet veranderd wordt u verzocht een andere praktijk te zoeken.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de praktijk geweigerd worden;
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes;
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil;
 • Gespreksopnames met mobiele telefoon zijn zonder expliciete toestemming vooraf niet toegestaan.
 • Roken is niet toegestaan;
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk;
 • Patiënten worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.